piątek, 30 października 2015

Prima October Guest Designer

Hello! In this month  I am a Guest Designer for Prima Marketing blog.
 I am honored and grateful to have been invited to join along as a guest designer on the Prima Marketing blog.

Witajcie! W tym miesiącu jestem gościnnym projektantem dla Prima Marketing.
Jestem zaszczycona i wdzięczna, że zostałam zaproszona do udziału jako gościnna projektantka na blogu Prima Marketing.

I am very excited to share my first project :)
What a wonderful Prima Product Pick this month. I’m in love with this wonderful combination of warm and cozy browns colours. I used 'Forever' paper from Timeless Memories collection to create a mixed-media background and I added a lot of beautiful autumn flowers.

Bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazać mój pierwszy projekt :)
Jaki wspaniały jest PPP w tym miesiącu. Jestem zakochana w tej wspaniałej kombinacji ciepłych i przytulnych brązów. Użyłam papieru
'Forever' z kolekcji Timeless Memories do stworzenia mediowego tła oraz dodałam dużo pięknych, jesiennych kwiatów.Prima October PPPMy second project is based on the Prima BAP.
I created a very vibrant layout for the October BAP. I love pink, blue, yellow, and white....and Prima provides so many beautiful products in these tones! The sketch is perfect to stamping, paint splashes, and mixed-media techniques.

Mój drugi projekt oparty jest na mapce Prima BAP.
Stworzyłam bardzo żywy układ dla październikowego BAP. Kocham różowy, niebieski, żółty i biały .... i Prima oferuje tak wiele pięknych produktów w tych barwach! Szkic jest idealny do stemplowania, chlapania i różnych technik mediowych.


 I hope you like it!

Mam nadzieję, że się Wam podobają.
*******************************************
Have a nice day!
Miłego dnia!

Anna Rogalska
 

2 komentarze:

Anjuli Johnson pisze...

Gorgeous projects!! So much texture. :) Congrats on your first guest design!

Lisa Griffith pisze...

Congratulations Anna! These layouts are so beautiful, love the autumn feel and colors of the first one...divine :)